Nyereményjáték

A Macskamedve Vacka Facebook oldal nyereményjáték-szabályzata

#2 Nyereményjáték

A nyeremény: Agymenők Cluedo társasjáték (magyar kiadás)

A Defiant Kft. (székhely: 7622 Pécs, Jókai utca 37., adószám: 29165005-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-085751 továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Agymenők Cluedo nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi. A Szervező egyben a nyereményjáték lebonyolítója is.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot és a GDPR által meghatározott adatvédelmi irányelveket és szabályokat (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A játék időtartama: 2022.07.14. 14:00 óra- 2022.07.21. 23:59 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertes 1 darab Agymenők Cluedo társasjátékot nyer.
A nyertest Facelift/Facebook Nyertes programon keresztül sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2022.07.22. 10:00 óra
A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.
A Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2022.07.21. 23:59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022.07.22. 12:00 óra
Eredményhirdetés a Macskamedve Vacka Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszban), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a Nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A játék menete

1. Keresd fel a Macskamedve Vacka Facebook oldalát.
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.

A Nyertessel az ő kommentjére adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékról

Az online játék során a következő ajándék nyerhető meg:
A helyesen válaszolók között 1 darab Agymenők Cluedo társasjáték kerül kisorsolásra.
A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Szervező a Nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező az ajándék tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Defiant Kft. Játékos/Felhasználó személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos/Felhasználó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Pécs, 2022. július 14.

0
    0
    Kosár
    A kosár üresVissza az üzletbe